உறுபினர்கள் சேர்கை

பெயர்:
இனம் ஆண்         பெண்
சாதி OC   BC   MBC   SC   ST   MINORITY
தந்தை / கணவர் பெயர்
நிரந்தர முகவரி
தற்காலிகமாக வசிக்கும் முகவரி
வயது
தொழில்
கைபேசி எண்
வாக்குசாவடி எண்
கிராமம் / வார்டு
வட்டாரம் / நகரம்
சட்டமன்றம்
நாடாளும்மன்றம்
மாவட்டம்
  விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
  நான் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்