திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சிறுபான்மையினர் துறை மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்

15/02/2018 திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சிறுபான்மையினர் துறை மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் மாநில தலைவர் டாக்டர் அஸ்லம் பாஷா கலந்து கொண்டார்

 

 

 

 

 

 

 

 

நிகழ்வுகள்