திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சிறுபான்மையினர் துறை மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்

திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சிறுபான்மையினர் துறை மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் மாநில தலைவர் டாக்டர் அஸ்லம் பாஷா கலந்து கொண்டார்

 

 

 

 


நிகழ்வுகள்